CEiIK - Strona glówna
Śpiewajmy poezję - Strona glówna

Eliminacje do konkursu: 11 czerwca 2016 r.  (sala widowiskowa CEiIK)
Jury eliminacji w składzie:
- Basia Raduszkiewicz
- Piotr Banaszek
- Bogusław Żmijewski


Przesłuchania są dwudniowe: 30 czerwca – 1 lipca 2016 r.
Ogłoszenie wyników i Koncert Laureatów:  2 lipca 2016 r.
Jury konkursu w składzie:
- Jerzy Satanowski
- Basia Raduszkiewicz
- Piotr Bukartyk
- Jarosław Wasik

Nagrody do podziału:
•    Nagroda Główna im. Agnieszki Osieckiej dla Najwybitniejszej Indywidualności XLIII Ogólnopolskich Spotkań Zamkowych „Śpiewajmy Poezję” ufundowana przez Telewizję Polską SA
•    Nagroda ufundowana przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego
•    Nagroda ufundowana przez Prezydenta Olsztyna
•    Nagroda ufundowana przez Dyrektora Muzeum Piosenki Polskiej w Opolu
•    Nagroda ufundowana przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS
Jury może przyznać inne wyróżnienia (niefinansowe).

Skład wykonawczy konkursu:
•    11-12 osób z eliminacji
•    1 osoba z I Ogólnopolskiego Konkursu Wokalno-Muzycznego „Nutka z Kropką” pod patronatem Zbigniewa Łapińskiego, który odbył się w Warszawie (wskazana przez Z. Łapińskiego laureatka II nagrody, Hanna Łosińska, uczennica VII LO w Gdańsku)
•    2 osoby z II etapu Konkursu „Pamiętajmy o Osieckiej” w Sopocie wskazane przez Jerzego Satanowskiego (nazwiska po 12 czerwca)
•    1 osoba – finalista przeglądu centralnego (finałowego) Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, turnieju poezji śpiewanej z Włocławka (nazwisko po 17 czerwca)
Total: 15-16 osób w konkursie
Próby przedkonkursowe odbędą się od 27 czerwca 2016 w salach CEiIK z udziałem Pawła Lucewicza i jego zespołu.

 

 

 

WYNIKI KWALIFIKACJI DO KONKURSU - pobierz pdf

WYNIKI KONKURSU SPOTKAŃ ZAMKOWYCH 2016 - pobierz pdf

Przesłuchania odbyły się 11 czerwca 2016 roku w siedzibie organizatora festiwalu, czyli w Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie przy ul. Parkowej 1 (Jakubowo na Zatorzu).

 


Jury wysłuchało wszystkich w godz. 11.00-16.00. Nie przydzielaliśmy godzin przesłuchań - o występie decydowała kolejność przybycia.

Do konkursu przeszły te osoby/zespoły, które zostały wskazane przez jurorów w protokole.

Bez kwalifikacji udział w konkursie biorą laureaci tych festiwali, którzy zawarli porozumienie z organizatorem Spotkań Zamkowych i zamieściły stosowną informację w regulaminie swojego konkursu. Organizator partnerskiego festiwalu zobowiązany jest wówczas do przesłania protokołu.

Wykaz festiwali partnerskich:

- Ogólnopolski Konkurs Recytatorski – turniej poezji śpiewanej we Włocławku
- II etap konkursu „Pamiętajmy o Osieckiej”

 


A gdy zakwalifikujesz się do konkursu...

Osoby zakwalifikowane w przesłuchaniach oraz te, które otrzymują możliwość udziału w konkursie drogą partnerską (patrz wyżej) muszą potwierdzić udział w próbach przedkonkursowych i  w konkursie w nieprzekraczalnym terminie do 17 czerwca 2016 r. i podpisać stosowne umowy z organizatorem (wysyłamy je indywidualnie wykonawcom).

Każda osoba biorąca udział w konkursie zgodnie z regulaminem musi opłacić akredytację konkursową w wysokości 130 zł od osoby. Opłata ta obejmuje ubezpieczenie i nocleg na czas pobytu w Olsztynie.

Osoby towarzyszące uczestnikom konkursu mogą wziąć udział w festiwalu opłacając akredytację festiwalową (wysokość akredytacji podana zostanie w maju). Opłata ta obejmuje wstęp na wszystkie wydarzenia festiwalowe.  Nie obejmuje noclegu (rezerwacja i opłacenie noclegu we własnym zakresie).

W przypadku pytań - kontakt

Mecenasi Patroni PartnerzyProjekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.