Śpiewajmy poezję - Strona glówna

Wybierz rok:


 

XXIV Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe

Edycja 1997

O edycji z 1997 roku

XXIV Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe "Śpiewajmy Poezję" odbyły się w terminie 3-6 lipca 1997 roku z koncertami w Olsztynie.

Nastąpiły zmiany w zasadach kwalifikacji. Organizatorzy przyznali Radzie Artystycznej i piwnicom artystycznym oficjalne prawo do rekomendacji wskazanych osób do udziału w konkursie. Z prawa tego skorzystały Piwnica Pod Baranami z Krakowa, Piwnica Radka Ciecholewskiego, Przechowalnia Elżbiety Adamiak oraz Anna Szałapak.

Po konsultacjach organizatorów z Agnieszką Osiecką i uzyskaniu zgody od poetki Nagroda Główna konkursu Spotkań Zamkowych, zwana też Grand Prix. otrzymała nazwę Nagroda Główna imienia Agnieszki Osieckiej dla Najwybitniejszej Indywidualności Spotkań Zamkowych.

Koncert konkursowy rozpoczął się od recitalu laureatek konkursu 1996, czyli Dominiki Kurdziel i Magdaleny Orłowskiej. Artystki wspomogli trzej gitarzyści - Henryk Alber, Krzysztof Jaworski i Andrzej Wyrzykowski, czyli Trzej samotni mężczyźni. Koncert uświetnił recital Elżbiety Adamiak i Grażyny Łobaszewskiej Kobiety szarego dnia i gwiezdnej nocy

W Koncercie Galowym wystąpili laureaci konkursu 1997 oraz Mirosław Czyżykiewicz, Łada Gorpienko, Renata Przemyk i zespół Czerwony Tulipan.

Jury

Jury

Jacek Kaczmarski
Leszek Nowicki
Małgorzata Pęcińska
Jan Poprawa
Krzysztof Rościszewski
Jerzy Satanowski

Rada Artystyczna

Rada Artystyczna

Elżbieta Adamiak
Piotr Bałtroczyk
Andrzej Głowacki
Tomasz Kopeć
Andrzej Śleszyński
Lech Śliwonik

Realizatorzy

Realizatorzy

Reżyseria: Andrzej Głowacki, Krzysztof Jasiński (koncert laureatów)
Prowadzenie: Andrzej Poniedzielski, Adrianna Niecko, Olgierd Łukaszewicz (koncert laureatów)
Dyrektor: Krzysztof Stachowski
Kierownictwo organizacyjne: Jolanta Szydzińska

Laureaci

Laureaci

Nagroda Główna im. Agnieszki Osieckiej dla Najwybitniejszej Indywidualności Spotkań Zamkowych
Wojciech Brzeziński
      (pios. Modlitwa - sł.Józef Michał Kurowski, muz. Aleksander Brzeziński
               Teatr Cieni – sł. Józef Michał Kurowski, muz. Aleksander Brzeziński)

II nagroda
Magdalena Łazar
      (pios. Burns – sł. Stanisław Grochowiak,  muz. Mariusz Massier)

Dwie równorzędne III nagrody
Agata Ślazyk
      (pios. Groteska o grajku i wiolonczeli – sł. Światopełk Karpiński, muz. T.Kmiecik)
Dariusz Taraszkiewicz
      (pios. Chrustus miasta – sł. Julian Tuwim, muz. Michał Namysł)

 

Wyróżnienie
Eurazja Srzednicka

Wykonawcy

Wykonawcy

Grupa „Abigeil"
Małgorzata Bajak
Paulina Bisztyga i Grupa „Poetycka Awantura"
Wojciech Brzeziński i „Muzyczna Armia Zaciężna”
Jarosław Chojnacki
Macięj Czekaj
Zbigniew Flisikowski
Katarzyna Haczewska
Piotr Jankowski
Paweł Konopacki
Agnieszka Kostencka
Grupa „KTO"
Bolesław Kurek
Magdalena Łazar
Justyna Mrozek
Marta Pajewska
Jakub Pałys
Małgorzata Perkowska z Grupą „And Roll"
Piotr Podgórski
Eurazja Srzednicka
Anna Stankiewicz Anna Stępniewska
Agata Ślazyk
Dariusz Taraszkiewicz
Klementyna Umer
Magdalena Wróblewska
Honorata Zajączkowska

Prasa

Fotografie

Fotografie

Fot. Piotr Płaczkowski

Plakat

Plakat

Mecenasi Patroni PartnerzyProjekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.