Śpiewajmy poezję - Strona glówna

Wybierz rok:


 

X Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe

Edycja 1983

O edycji z 1983 roku

X Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe "Śpiewajmy Poezję" odbyły się w dniach 29-31 lipca 1983 roku w Olsztynie. To była edycja jubileuszowa, którą otworzył koncert w wykonaniu Elżbiety Adamiak, Małgorzaty Bratek, Anny Bańdo, Grażyny Orszt z Henrykiem Alberem, Jana Wołka, Andrzeja Poniedzielskiego i reaktywowanej olsztyńskiej grupy Niebo.

Warsztaty przygotowujące do konkursu trwały dwa tygodnie i odbywały się w salach WDK (obecnie CEiIK). Zajęcia prowadzili Stefan Brzozowski, Kazimierz Kryjak, doc. Ewa Mentel, Bogusław Sobczuk, Lech Hellwig-Górzyński i Jan Poprawa.

Koncerty konkursowe odbyły się na dziedzińcu olsztyńskiego zamku.

Wszystkie koncerty X Spotkań Zamkowych zarejestrowała Telewizja Polska.

Relacje z imprezy ukazały się w Gazecie Olsztyńskiej.

Jury

Jury

Tadeusz Śliwiak; przewodniczący
Andrzej Fabisiak
Aleksander Glinkowski
Jan Poprawa
Bogusław Sobczuk
Lech Śliwonik
Andrzej Ibis Wróblewski
Bogusław Żmijewski
Barbara Wotowska: sekretarz

Realizatorzy

Realizatorzy

Reżyseria: Lech Hellwig- Gbrzyński, Krzysztof Materna,
Bogusław Sobczuk

Laureaci

Laureaci

Nagroda główna XXVIII OKR Lira Orfeusza:
Krzysztof Żyliński

Dwie równorzędne nagrody XXVIII OKR:
Piotr Bukartyk
Radosław Ciecholewski

Wyróżnienie XXVIII OKR:
Jolanta Przybyła

Dwie równorzędne nagrody Spotkań Zamkowych:
Brązowe Statuetki
Anna Piekutowska
          (pios. Bez tytułu sł. A.Janko, muz. Anna Piekutowska
                   Pogrzeb sł. Wisława Szymborska, muz. Anna Piekutowska
                   Walc sł. Czesław Miłosz, muz. Wądołowski)
Krystyna Świątecka
          (pios. Powrót sł. J. Kaczmarski, muz. J. Kaczmarski, P. Gintrowski
                    Bal u Pana Bogasł. autor nieznany, muz. Z. Łapiński

Wyróżnienia:
Aleksandra Skonieczka
Wiesław Mik

Wykonawcy

Wykonawcy

Zbigniew Abrahamowicz
Mirosław Bednarek
Ewa Boczek
Maciej Borchart
Piotr Bukartyk
Alicja Ciebielska
Radosław Ciecholewski
Sławomir Długozima
Zbigniew Duraj
Lidia Janus
Krzysztof Kobus
Violetta Kozłowska
Antonina Krzysztoń
Maria Teresa Lamers i Andrzej Bober
Wiesław Mik
Ewa Niżańska
Jolanta Nowak-Barcik
Joanna Piejko
Anna Piekutowska i Wojciech Wądołowski
Jolanta Przybyła
Roman Romańczuk
Aleksandra Skonieczka
Bogusława Stelmach
Krystyna Świątecka
Maria Walczak
Lucjan Wesołowski
Zespół Reprezentacyjny
Marek Zgaiński
Renata Zarębska
Krzysztof Żyliński

Prasa

Fotografie

Fotografie

Mecenasi Patroni PartnerzyProjekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.