Śpiewajmy poezję - Strona glówna

Wybierz rok:


 

VI Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe

Edycja 1979

O edycji z 1979 roku

VI Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe "Śpiewajmy Poezję" odbyły się w dniach 1-4 sierpnia 1979 roku z koncertami na zamkach w Olsztynie, Lidzbarku Warmińskim i w Nidzicy. Koncerty inauguracyjne odbyły się w olsztyńskiej Filharmonii. 

Ze swoimi recitalami wystąpili Natasza Czarmińska, Jan Wołek, Jacek Kaczmarski, Przemysław Gintrowski oraz Stefan Zach. Prowadzenie imprez powierzono młodej i nieznanej aktorce, Dorocie Stalińskiej.

Warsztaty przedkonkursowe nie odbyły się. Konkurs wygrała Małgorzata Bratek z Poznania, czemu sprzeciwiła się cenzura.

Nowością w tej edycji było połączenie Spotkań Zamkowych z Turniejem Poezji Śpiewanej Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego.

Do oficjalnego znaku Spotkań Zamkowych dołączono stylizowanego gołąbka zaprojektowanego przez Bożenę Jankowską. Znak ten obowiązuje do dziś.

Po dwuletniej przerwie wznowiono wydawanie biuletynu "Poezja Śpiewana".

Relacje o imprezie ukazały się w Gazecie Olsztyńskiej i Tygodniku Demokratycznym.

Realizatorzy

Realizatorzy

Reżyser i kierownik artystyczny: Jerzy Obłamski
Kierownik muzyczny: Jan Tomaszewski
Kierownik literacki: ]erzy Sokołowski
Scenograf: Józef Zboromirski
Prowadzenie: Jolanta Piotrowska, Jan Zdziarski
Kierownictwo organizacyjne: Stanisława Piotrowska

Jury

Jury

Tadeusz Śliwiak: przewodniczący
Janusz Kępski
Jonasz Kofta
Zygmunt Konieczny
Maria Łękawa
Stefan Połom
Lech Śliwonik
Zbigniew Wieliczko
Teresa Danielewska: sekretarz

Wykonawcy

Wykonawcy

Grupa „Apogeum"
Barbara Bablińska
Barbara Bałda
Jarosław Burakowski
Jerzy Paweł Duda
Grupa „FAYA"
Grupa „Gdybyle"
Alina Ignaczewska
Zofia Kościółek
Barbara Kruk
Ewa Kujawska
Marek Łyżwa
Grupa „MAM"
Jerzy Mamcarz
Elżbieta Okupska
Tadeusz Samujło
Tadeusz Serafin
Teresa Sienkiewicz
Jolanta Tadla
Grupa „To - Tam"
Sławomir Zygmunt

Laureaci

Laureaci

Nagroda główna oraz nagroda (rzeczowa) WDK w Olsztynie:
Małgorzata Bratek
             (pios. Bukiet – sł. Jacques Prevert, muz. Małgorzata Bratek
                      Walc we francuskim stylu – sł. Henryka Łozowiertówna, muz. Małgorzata Bratek
                      Wesele – sł. Leszek Długosz, muz. Małgorzata Bratek)

Nagroda główna Turnieju Poezji Śpiewanej XXIV OKR Lira Orfeusza oraz nagroda ZG TKT i nagroda „Gazety Olsztyńskiej":
Igor Kujawski
              (pios. Daleki tygrys – sł. Julian Tuwim, muz. Igor Kujawski
                        Przeciw wiatrowi – sł. Janusz Pietrzak, muz. Igor Kujawski)

Nagroda ZAKR:
Waldemar Koperkiewicz
              (pios. Kolęda – sł. Urszula Kozioł, muz. Waldemar Koperkiewicz)

Nagroda Towarzystwa Miłośników Olsztyna:
Grupa „To - Tam"
              (pios. Na ciemnych ścieżkach garść liści wierzbowych – sł. J.Iwaszkiewicz, muz. M.Rożek/Rożej?
                       Romans – sł. Bolesław Leśmian, muz. Andrzej Jaromin)

Wyróżnienia za interpretację:
Elżbieta Okupska (ZG SZSP)
              (pios. Ballada ogródków działkowych – sł. Z.Ogród, muz. Lucjan Wesołowski
                        Kobieta w płóciennej sukience – sł. Ireneusz Iredyński, muz. Lucjan Wesołowski)
Zbigniew Stefański
               (pios. W malinowym chruśniaku – sł. Bolesław Leśmian, muz. Zbigniew Stefański
                         W dzień odejścia – sł. Jan Wołek, muz. Zbigniew Stefański)
Anna Rejman (Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie)
               (pios. Kolęda – sł. Urszula Kozioł, muz. Waldemar Koperkiewicz
                         Pożegnanie – sł. Tadeusz Kubiak, muz. Waldemar Koperkiewicz)
Krystyna Łysoniek
               (pios. Rozstanie – sł. K.Iłłakowiczówna, muz. Krystyna Łysoniek
                        Ballada o pięciu żołnierzach – sł. A.Nowicki, muz. Krystyna Łysoniek
                        Wszystko, co będę miała – sł. K.Iłłakowiczówna, muz. Krystyna Łysoniek)

Wyróżnienie za kompozycję:
Jacek Stam
               (pios. Jesień – sł. Andrzej Bursa, muz. Jacek Stam)

Prasa

Biuletyn

Biuletyn

Biuletyn nr 1/1979

Opracowanie graficzne - Henryk Cirut
Opracowanie - Jola Juran
Redakcja tekstów - Tomasz Śrutkowski, Krzysztof Stachowski i Wojciech Asica
Fotografia - Stanisław Szczyglewski
Zobacz całość...

Biuletyn nr 2/1979

Opracowanie graficzne - Henryk Cirut
Opracowanie - Jola Juran
Redakcja tekstów - Tomasz Śrutkowski, Krzysztof Stachowski i Wojciech Gronostaj
Fotografia - Stanisław Szczyglewski
Współpraca - Tadeusz Prusiński
Zobacz całość...

Mecenasi Patroni PartnerzyProjekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.