Śpiewajmy poezję - Strona glówna

Wybierz rok:


 

III Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe

Edycja 1976

O edycji z 1976 roku

III Ogólnopolskie Spotkania Zamkowe "Śpiewajmy Poezję" odbyły się w dniach 4-7 sierpnia 1976 roku z koncertami na zamkach w Olsztynie, Lidzbarku Warmińskim i w Nidzicy. 

Z recitalami wystąpili Magda Umer, Elżbieta Wojnowska, Natasza Czarmińska, Mieczysław Święcicki, Wiesław Dymny, Jonasz Kofta oraz Leszek Długosz.

Pierwszą nagrodę w konkursie otrzymał Jan Wołek. Jury zaznaczyło, że Wołek wniósł "świeżość" w Spotkania Zamkowe, natomiast uznano, że "wielkim pominiętym" w werdykcie Jury był Przemysław Gintrowski.

Pojawił się nowy znak graficzny imprezy. Henryk Dekker zaprojektował stylizowaną wieżę zamkową.

Informacja o Spotkaniach Zamkowych pojawiła się w Sztandarze Młodych oraz miesięczniku Warmia i Mazury.

Realizatorzy

Realizatorzy

 • Reżyser i kierownik artystyczny:    Bogdan Augustyniak
 • Kierownik muzyczny: Stefan Rudko
 • Reżyser światła: Janusz Połom
 • Dyrygent: Roman Urbanek
 • Aranżacje: Stefan Rudko, Jan Tomaszewski
 • Kierownictwo organizacyjne: Stanisława Piotrowska

Jury

Jury

 • Zdzisław Sierpiński: przewodniczący
 • Andrzej Korman
 • Piotr Moss
 • Jerzy Sokołowski
 • Piotr Sokołowski
 • Tadeusz Śliwiak
 • Lech Śliwonik
 • Stefan Połom
 • Edyta Jotzo: sekretarz

Wykonawcy

Wykonawcy

 • Elżbieta Adamiak
 • Janusz Bochenek
 • Małgorzata Bratek
 • Halina Cichoń-Haras
 • Marek Czerwik
 • Przemysław Gintrowski
 • Barbara Kalinowska
 • Tadeusz Karmazyn
 • Ryszard Kowalewski
 • Małgorzata Lesiecka
 • Krzysztof Lisak
 • Honorata Magdeczko
 • Ewa Mąkowska
 • Józef Mikucki
 • Grupa „Miniatury"
 • Elżbieta Olesińska
 • Anna Redel
 • Zbigniew Rojek, Ryszard Szmit
 • Tadeusz Serafin
 • Witold Sławiński
 • Jerzy Stachurski
 • Wanda Staroniewicz, Wojciech Staroniewicz
 • Jadwiga Tyszko
 • Jan Wołek
 • Mirosława Zajda
 • Jan Zdziarski
 • Dorota Żmijewska

Laureaci

Laureaci

Nagrody za interpretację

I równorzędne
Honorata Magdeczko (puchar naczelnika Nidzicy)
Jan Wołek (puchar naczelnika Lidzbarka Warmińskiego)
     (pios. Piosenka dla chłopców od Breugle’a – sł. i muz. Jan Wołek)
II - Elżbieta Adamiak
III - Dorota Żmijewska

Wyróżnienia za interpretację

Małgorzata Lesiecka
Tadeusz Karmazyn
Tadeusz Serafin

Nagrody za kompozycję

I nie przyznano
II - Janusz Filiciak (puchar prezydenta Olsztyna)
III równorzędne: Wanda Staroniewicz, Janusz Bochenek

Wyróżnienia za kompozycję

Janusz Hnatowicz
Ewa Mąkowska
Erwin Regosz
Dorota Żmijewska
Nagroda Filharmonii Olsztyńskiej
Elżbieta Adamiak (za adekwatność muzyki do tekstu)

Wyróżnienie Rozgłośni Polskiego Radia w Olsztynie

Mirosława Zajda (gramofon)

Wyróżnienie Rektora ART w Olsztynie

Dorota Żmijewska (szkło artystyczne)

Wyróżnienie Zarządu Wojewódzkiego ZSMP

Anna Redel (rzeźba)

Wyróżnienie „Gazety Olsztyńskiej"

Józef Mikucki

Plakat

Plakat

Prasa

Biuletyn

Biuletyn

Biuletyn nr 1/1976

Opracowanie graficzne - Henryk Cirut
Opracowanie - Andrzej Cieślak
Redakcja tekstów - Ludwik Gadzicki, Wiesław Rogalski, Krzysztof Stachowski i Wojciech Sobol
Fotografia - Stanisław Szczyglewski
Zobacz całość...

Mecenasi Patroni PartnerzyProjekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.